Nedir?

Renk Uzayları Nedir ?

Yazan kişi Rothstein

Renk uzayları toplamsal ve çıkarımsal renk düzenekleri olarak iki ayrı ilkeye dayanır. Toplamsal ile kastedilen değişik dalga boylarındaki ışıkların birleşerek gözümüze ulaşmasıdır. Doğada ışığı yalnızca nesnelerden yansıdığı şekliyle gördüğümüzden pratik olarak gözlenmesi güçtür, ancak değişik renkteki ışık kaynaklarını bir duvar üzerine yansıtarak veya bilgisayar ekranlarında olduğu gibi aynı noktadan değişik frekansta ayrı ışıklar yayarak gözlemlenebilir. Çıkarımsal düzenekler ise ışık frekanslarının aynı anda toplanarak değil, birbirlerini engellemesi, süzmesi sonucunda gözlemlenir. Boya veya mürekkepleri karıştırılırken kullanılır.

renk uzayı nedir

renk uzayları

Her donanım üreticisi, görüntülemede kullanılmak üzere ürettikleri donanım birimleri için kendisine özgü bir renk-uzayı tasarlamıştır. Birçok nedenden dolayı farklı görüntü işleme düzenekleri farklı renk uzayları kullanırlar. Baskı işlerinde renkli bir görüntü basılırken CMY renk uzayı kullanılırken, görüntülemede renkli CRT ekranları ve birçok bilgisayar grafik düzenekleri RGB renk uzayı kullanırlar. Renk özü, doygunluk ve parlaklık seçeneklerini ayrı ayrı kullanabilen düzeneklerde HSI, HSL (HSB) ve HSV renk uzayları olarak sıralanabilir. İnsanlar renkleri, üç ayrı koninin işlevi şeklinde algılarlar. Çünkü renkler üç ana rengin üzerine kurulmuş bir düzenektir. Bu renkler değerlerine üçüz değerler de denir.

Yukarıda sözü edilen bu üçüz değerin dışında birçok renk uzayı bulunmaktadır. Örneğin YIQ renk uzayı televizyon yayınlarında kullanılır, XYZ uzayı fiziksel bir büyüklük değil, renk ölçünü olarak kullanılır. XYZ uzayı basit dizey işlemleri ile diğer renk uzaylarına kolayca çevrilebilir. Diğer renk uzayları Lab, YUV ve UVW’dur . Bu çalışmada tüm renk uzaylarının 0 ile 1 arasında göreli durumu üzerinden işleme
sokulacağı varsayılmıştır. Bu işlemi gerçekleştirmek için tüm değerler en büyük değere bölünerek yapılabilir. Örneğin 8-bitlik bir renk 255’e bölünerek birim değere indirgenebilir.

Yazar Hakkında

Rothstein

Yorum Bırak