Yaşam

İşe İade İçin Dava Nasıl Açılır ?

Yazan kişi Rothstein

Türkiye’de işveren ve işçi haklarının en iyi şekilde korunabilmesi ve iş dünyasında adil bir çalışma yapısının dizayn edilebilmesi hedefi ile iş hukuku kural ve uygulamaları bulunmaktadır. Bu çerçevede de günümüzde işçilerin işten çıkartılmaları durumunda belirli koşullara uygunluk göstermesi durumunda işe iade davası açabilme hakkı bulunmaktadır. Ancak işçilerin, iş akdi fesihlerinin işveren tarafından haksız yere gerçekleştirilmesi işe iade davalarında en önemli detaylardan birisi olarak öne çıkmaktadır. Günümüzde etkin biçimde iş hukuku kapsamında uygulanmakta olan düzenlemeler çerçevesinde işe iade hakkını kullanabilmek gerekli olan şartlar arasında iş akdinin feshedilmesini isteyen işveren tarafından feshin yazılı olarak bildiriminin yapılması, feshin nedenlerinin net şekilde belirtilmesi, feshe bağlı bulunan ve bu şekilde ortaya çıkan her bir hakları fesih tarihi öncesinde çalışana ödeme sorumluluğuna sahiptir. Bu çerçevede de günümüzde iş akdinin sebepsiz biçimde feshedilmesi ya da belirtilmiş olan sebebin gerçekliğinin bulunmaması, iddiasında bulunulması halinde, feshin geçersizliği ve işe iade talebi gerçekleştirilebilmektedir.

 

Bu yüzden işe iade davası nasıl açılır konusu çok sık şekilde gündeme gelen iş hukuku uygulamalarından birisi olarak öne çıkarken, işe iade davalarının açılabilmesi için iş akdi feshedilmiş olan işçinin çalışmakta olduğu işyerinde en az 30 işçi çalıştırıyor olması, iş akdi feshinin işçinin ilgili işverene bağlı çalışma süresinin en az 6 aylık süreç düzeyinde olması ve iş akdinin feshedilmesinden sonra başlayan 1 aylık süreç içerisinde İş Mahkemeleri aracılığı işe işe iade davasının açılabilmesi mümkün olmaktadır.İş Mahkemeleri’ne yapılan başvurunun ardından mahkeme tarafından işçinin haklı görülmesi haline işe iadesinin yapılmasına karar verilirse işçinin kesinleşmiş olan mahkeme kararının kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 10 iş günü içerisinde işe başlamak için işverene başvuru gerçekleştirme zorunluluğundadır.  Mahkeme tarafından verilmiş olan kesin karar bulunmasına ve işçinin 10 günlük yasal süre içerisinde yeniden işe giriş için işverenine başvuru gerçekleştirmesine karşın işveren tarafından işçinin işe alımını gerçekleştirmemesi durumunda işverenin işçiye en az 4 aylık ve en fazla 8 aylık ücreti seviyesinde tazminat ödemesi yapmak zorunda kalır. 4857 sayılı kanunun 21.maddesi çerçevesinde söz konusu olan ücretin net ücret olması yani ilavelerin olduğu ücret şeklinde göz önünde bulundurulmaması gerektiği kararı verilmiştir. Mahkeme feshin geçersizliği yönünde karar vermiş olmasına karşın, işe başlatılmaması durumunda işçiye işveren tarafından yapılması gereken tazminat oranının da belirlenmesini sağlar.

 

Kanun çerçevesinde belirlenmiş olan şartlara göre işçinin, işveren tarafından iş akdinin haksız şekilde feshedildiği iddiası ile açmış olduğu işe iade davası halinde haklı görülmesi ve işe iadesine karar verilmesi durumunda işçinin bu süreç içerisindeki ücretlerini de alabilmesi mümkün olmaktadır. Ancak burada önemli nokta ise işçilerin sadece 4 aya kadar olan ücretlerinin ödemeleri uygun görülmüştür. Buna göre günümüzde işe iade davalarında hak mağduriyetleri yaşamamak ve tüm hakları en etkin şekilde kullanabilmek için işe iade davası avukatları tarafından sunulan profesyonel danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinden yararlanılması önerilmektedir.

 

Yazar Hakkında

Rothstein

Yorum Bırak